Deze website is in te zetten als een reclame-zuil.

Ten behoeve van het algemeen belang is deze domeinnaam te koop of te huur.

contact: info@wijzz.nl

Desondanks dat er in de media anders wordt beweerd: Deze website heeft niets te maken met een “politieke partij” uit Zevenaar (opgericht in 2022). Dit domein is al sinds 2019 geclaimd.